Hjälp till arbete eller studier

Arbetsmarknadsenhetens huvudsakliga uppgift är att ge personer som står långt från arbetsmarknaden förutsättningar att komma närmare arbete eller studier.