Kontakta omsorg och hjälp

Här hittar du telefonnummer och telefontider för verksamheter inom sociala sektorn. Om du vill skicka e-post till någon av kommunens anställda är adressen fornamn.efternamn@vindeln.se

Sociala sektorn

Besöksadress:
Kommunalhusvägen 11

Postadress:
Vindelns kommun
Socialförvaltningen
922 81 Vindeln

Telefon (växel): 0933-140 00
Fax: 0933-141 29

Telefon

Biståndshandläggare äldreomsorgen, färdtjänst, riksfärdtjänst

Måndag-torsdag, kl.08.00-09.00 (OBS! Gäller ej röda dagar)

Behandlingsteamet för missbrukare

Malin Flumé 070-301 25 60
Stina Lundstedt 070-301 29 54

LSS-handläggare

Ingen telefontid, nås via växeln 0933-140 00

Socialsekreterare individ- och familjeomsorgen

Ingen telefontid, nås via växeln 0933-140 00

Socialsekreterare försörjningsstöd

Måndag-fredag klockan 9.30-10.30

Arbetsmarknadsenheten AME

Arbetskonsulent och koordinator
Anne-Li Alfredsson 070-227 75 46

Arbetskonsulent
Kristina Hägglund 070-301 37 61

Ungdoms- och integrationsassistent
Britt-Louise Eriksson 070-300 84 67

Arbetsterapeut
Jennie Högdahl 070-363 04 46

Enhetschef
Sara Persson 0933-140 88, 073-184 19 32

Ansvarig Verksamhetschef
Diana Wikberg 0933-140 37

Hälso - och sjukvård, hemsjukvård, funktionsomsorg

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Fausta Marianovic 070-671 46 05

Ansvarig Verksamhetschef
Liza Wikström 0933-140 25

Enhetschef HSL
0933-141 53

Sjuksköterska Hemsjukvård
0933-141 80 (telefontid vardagar klockan 8-9)


Arbetsterapeut
Birgitta Dahle 070-373 02 39
Jill Eriksson 070-689 69 99
Emma Stenman 070-301 56 63

Sjukgymnast
Bengt Eklund 070-373 34 81
Jonas Eriksson 070-301 69 82

Särskilda boenden

Bäckstugans personal:
0933-140 89 måndag, tisdag och torsdag klockan 8.30 - 16.00

Enhetschef 0933-141 87
Arbetsterapeut 0933-142 23

Solhaga

Besöksadress
Häradsvägen 102
922 32 Vindeln

Telefonnummer

Enhetschef
Emma Granström 0933-141 23

Sjuksköterska avd D (korttids) 070-671 46 06

Sjuksköterska avd A+G (säbo) 070-368 50 18

Sjuksköterska avd C (säbo) 070-671 46 01

Avdelning A 073-066 38 19

Avdelning C 073-021 97 82

Avdelning D 072-220 47 09

Avdelning G 0933-142 74

Arbetsterapeut avd A+G 070-373 02 39

Arbetsterapeut avd C 070-689 69 99

Fysioterapeut 070-373 34 81


Älvbacken

Besöksadress
Älvbacken 1
922 32 Vindeln

Enhetschef, avdelning 1, 2 och 3
Maja Hagström 0933-141 71

Enhetschef, avdelning 4, 5 och HSL Säbo
Katja Harju 0933-141 87

Enhetschef, avdelning 6 och 7 Rehab
Emma Granström 0933-141 23

Avdelning 6 Dag/kväll
Dag; 072-453 36 42
Natt; 072-453 36 46

Avdelning 7 Rehab Dag/kväll
Dag; 072-453 36 47
Natt; 072-453 36 38

Telefonnummer

Sjuksköterska 070-204 20 08 eller 070-373 34 93

Avdelning 1 0933-142 51

Avdelning 2 0933-142 52

Avdelning 3 0933-142 53

Avdelning 4 0933-142 54

Avdelning 5 0933-142 55

Sjukgymnast 0933-142 62

Arbetsterapeut 0933-140 90

Köket 0933-142 64

Retrå resursverksamhet

Retrå butik

072-702 03 30

Kontor och verkstad

0933-141 95

Verkstad

Mats Byström-Nuft, arbetshandledare med samordningsansvar

0933-141 95 eller 070-373 08 91

Bilvård

Tommy Hilmersson, arbetshandledare 072-702 04 70

Retrå Service

Daniel Höglund, 070-202 54 43
David Brodin, 070-373 08 61

Enhetschef

Sara Persson 0933-140 88

Ansvarig verksamhetschef

Diana Wikberg 0933-140 37