Missbruk och beroende

Vem som helst kan utveckla ett missbruksproblem. Det finns flera olika sorters hjälp att få om alkohol, droger eller spel om pengar blivit ett bekymmer för dig eller någon närstående. Missbruk eller riskbruk är ofta orsak till andra sociala problem.

Stöd och behandling

Socialtjänsten arbetar för att förebygga missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Vi erbjuder även behandling när det gäller missbruk av spel om pengar.

Socialtjänsten arbetar också med att ge närstående råd och stöd.

Om du känner att du är i behov av stöd eller vård för någon typ missbruksproblematik eller är anhörig, är du välkommen att lämna in en skriftlig ansökan till socialtjänsten. Du kan även ringa någon av socialsekreterarna.

Behandlingsteamet

Socialtjänstens behandlingsteam arbetar bland annat med alkohol- spel och drogfrågor. Personalen har lång erfarenhet och arbetar under sekretess.

Till behandlingsteamet kan du vända dig direkt för upp till fem råd- och stödsamtal. Du kan också beviljas stöd via behandlingsteamet efter kontakt med socialsekreterare. Samtalen är kostnadsfria.

Alkohol- och drogmottagningen

Vindelns kommun har avtal med Alkohol- och drogmottagningen i Umeå. De erbjuder kostnadsfri rådgivning, bedömning, samordning och behandling av korttidskaraktär för personer med missbruksproblematik och anhöriga.

Verksamhet riktar sig till dig som är över 18 år. Du kan vända dig direkt till mottagningen. Mottagningen är en samverkan mellan Umeå kommun och Region Västerbotten.

Hjälp från andra organisationer

Alkoholhjälpen. Statliga alkoholkommittén har tagit fram ett webbaserat självhjälpsprogram för den som vill minska sitt drickande eller känner oro för någon som dricker för mycket.

Spelberoendegruppen Umeå. En självhjälpsgrupp för spelberoende och anhöriga.

Alkoholprofilen. För dig som vill veta mer om dina alkoholvanor och hur dessa påverkar din omgivning.