Psykisk ohälsa

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. De flesta pratar med sina nära när de får oro eller ångest och ofta kan det räcka för att det ska kännas lättare. Men ibland räcker inte det utan man behöver vård, stöd eller hjälp.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

112

Är ditt tillstånd mycket akut, kräver omedelbar läkarvård eller ambulans - ring 112

1177 Vårdguiden

1177 ger sjukvårdsrådgivning både på webben och via telefon 1177. På webbplatsen finns mängder av fakta och råd om hälsa, sjukdomar och sjukvård.

Socialtjänsten

Handläggare inom socialtjänstens ansvarsområden når du via kommunens växel 0933-140 00.

Om ingen handläggare går att nå kan du lämna meddelande via växeln att du önskar bli uppringd.

Socialjouren

Behöver du komma i kontakt med socialtjänsten efter kontorstid så har Vindelns kommun avtal med socialjouren i Umeå. Du kommer i kontakt med socialjouren på telefon 090-16 30 50 eller via polisens nummer 114 14

Elevhälsan

Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa. Den ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan består av kurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, specialpedagog och studieyrkesvägledare.

Elevhälsan når du via kommunens växel 0933-140 00.

Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten

För dig mellan 6 och 17 år eller vårdnadshavare har Region Västerbotten öppnat ett kontaktcenter för barn och unga med psykisk ohälsa. Det är ingen fysisk mottagning utan du som söker hjälp ringer via 1177 och får då hjälp och stöd av kuratorer och psykiatrisjuksköterskor som slussar dig vidare så du får rätt typ av vård.