Konsumentvägledning

Vindelns kommun köper tjänst av Umeå kommuns konsumentvägledning. I tjänsten ingår konsumentrådgivning för Vindelns invånare via telefon och e-post.

Konsumentrådgivningen ger dig som är konsument, rådgivning inför ett köp, konsumentvägledning i förebyggande syfte och hjälp till självhjälp vid reklamationer och tvistlösningar. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.