Stöd till anhöriga

Att leva nära en människa som behöver stöd och vård kan innebära att det egna livsrummet begränsas. Du som anhörig kan behöva stöd för att orka.

Att vara anhörig till en person som vårdas i hemmet eller i särskilt boende kan väcka många frågor, känslor och funderingar. Du är välkommen att höra av dig så kan vi prata om vilket ditt behov är.

Är du anhörigvårdare för din anhörige med demens? Vi lånar gärna ut ett lyssnande öra om du vill ventilera; Anhörigtelefonen 070-661 40 89 är öppen fredagar, kl. 09.00-11.00. Vi som svarar arbetar övriga dagar i dagverksamhet Bäckstugan.

Tillsammans kan vi komma fram till vilket eller vilka stöd som skulle passa just för er. Allt arbete sker under fullständig sekretess.


Vi erbjuder olika former av stöd

  • Avlastning på dagverksamhet
  • Avlastning eller växelvård på korttidsboende
  • Avlastning i hemmet med hemtjänst

För ovanstående insatser kontakta biståndshandläggare.


Avgiftsfri avlösning utanför hemmet

Kommunen erbjuder avgiftsfri avlastning för dig som vårdar en närstående i hemmet.

Avgiftsfri avlösning

  • Avgiftsfri avlastning är till för dig som vårdar en närstående i hemmet. Grundtanken är att tillgodose tillfälliga avlastningsbehov.
  • Det kan vara som ett komplement till redan befintliga insatser.
  • Det krävs ingen utredning eller biståndsbeslut.
  • Du kan få denna avlastning upp till 12 timmar per månad med reservation för platsbrist. De timmar som inte utnyttjas kan inte sparas till nästa månad.

Tider för möjlig avlastning

Måndag - söndag, klockan 10.00-20.00

Förbokning gör du hos sjuksköterska på telefon: 070-671 46 06