Synpunkter och klagomål på sociala sektorn

För att förbättra och utveckla verksamheten inom vården och omsorgen i Vindeln tycker vi att det är viktigt att ta tillvara de synpunkter och klagomål som kommuninvånare, vårdtagare och anhöriga har på vår verksamhet.

Klagomål ser vi i första hand som en möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Du kan klaga på allt som du inte tycker fungerar bra i vår verksamhet. Det är dock viktigt att understryka att detta inte ersätter din möjlighet att överklaga formella myndighetsbeslut till förvaltningsrätten.

Använd blanketten eller skriv till:
Vindelns kommun, Sociala sektorn
922 81 Vindeln

Sociala sektorns hantering av synpunkter och klagomål

Den som tar emot synpunkter eller klagomål ska skicka mottagarbrev eller ta kontakt per telefon så snart som möjligt, dock senast inom sju vardagar, till dig som lämnat den skriftliga synpunkten eller det skriftliga klagomålet och angett namn, kontaktuppgifter och att du vill få återkoppling.

Mottagarbrevet eller telefonkontakten ska tala om att synpunkten eller klagomålet är mottaget och vem som kommer att utreda ärendet vidare.

Utredning och åtgärd

Synpunkten eller klagomålet utreds och åtgärdas inom fyra veckor, då svar skickas till dig. Synpunkter eller klagomål som gäller sjukvården inom kommunens särskilda boenden eller den kommunala hemsjukvården handläggs av kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS.