Varuhemsändning

Om du är bofast utanför Vindelns centralort och på grund av ålder eller sjukdom inte kan ta dig till närmaste butik, kan du få hjälp med hemsändning av varor.

Butikerna tar emot beställningen, paketerar och kör ut varorna. Utkörning sker en till två gånger per vecka.

Butikerna får ett kommunalt bidrag för varuhemsändningen. Syftet med stödet är att bidra till att en god service upprätthålls även på landsbygden och för att stödja butikerna.

Butikerna får ta ut en avgift av kunden för varuhemsändningen. Om det finns en avgift för kunden och hur stor avgiften är bestämmer butiken. Kontakta din butik så får du veta mer!

Butiker som erbjuder varuhemsändning:

Så går det till

Kontakta butiken

Kontakta den butik som erbjuder hemleverans och ligger i ditt närområde för att anmäla att du vill nyttja tjänsten.

Om du bor långt bort från närmsta butik är det upp till den aktuella butiken att avgöra om leveransen är möjlig att genomföra eller inte. Butiken avgör även utifrån sina förutsättningar om och när din hemleverans kan ske. Ta därför kontakt med din närmsta butik för att ta reda på om och när du kan få dina varor levererade.

Du och butiken kommer överens om hur du ska betala för dina inköp

Har du allmänna frågor om varuhemsändning kan du kontakta kommunsekreterare Lena Sandlin, 0933-140 09

Vad gäller om jag inte är skriven i kommunen?

Du måste vara skriven inom Vindelns kommun för att kunna få hemleverans av varor via kommunens samarbete med butikerna, men du kan alltid ta kontakt direkt med butiken för att undersöka om det är möjligt för butiken att leverera varor till dig utan bidrag från kommunen.

Hur fungerar det praktiska med leverans, betalning och liknande?

Det kan se olika ut hos de olika butikerna. Kontakta din närmaste butik för att få mer information om hur till exempel leverans och betalning går till.