Personalhandboken

Välkommen till Personalhandboken! Här har vi samlat det du som medarbetare i Vindelns kommun har användning för i ditt dagliga arbete.

Trygga medarbetare

Vindelns kommuns personalhandbok har till främsta uppgift att underlätta en riktig handläggning av personalfrågorna i organisationen. Den ska dels bidra till att beslut som fattas är rättvisa, motiverade och konsekventa, dels fungera som en praktisk uppslagsbok för anställda som vill informera sig om aktuella regler, riktlinjer, förmåner och liknande. En bra personalhandbok tror vi bidrar till att skapa trygghet hos våra medarbetare.

Ett komplement

Personalhandboken är inget fullständigt uppslagsverk för personalfrågor. Den får mera ses som ett komplement till de lagar och avtal som reglerar förhållanden på arbetsmarknaden och hur kommunens personalpolitik tillämpas i praktiken.

Det är av största betydelse att handboken alltid är aktuell. HR-avdelningen svarar för den löpande uppdateringen och tar gärna emot synpunkter på handbokens innehåll samt förslag till ändringar.

Kontaktperson: Maria Höglund