Försäkringar vid sjukdom och arbetsskada

Om du som anställd i Vindelns kommun blir sjuk kan du få ersättning enligt lagen om sjuklön, lagen om allmän försäkring, sjuklön enligt avtal samt från avtalsgruppsjukförsäkringen, vilken handhas av Afa Försäkring.

På Afa:s webbplats kan du ta del av vilka bestämmelser och ersättningar som gäller i samband med sjukskrivning samt när de träder i kraft. Du hittar även information om vad du ska göra om du skulle skadas i arbetet eller är i behov av rehabilitering för att kunna börja arbeta igen.

Anmälan

I många fall behöver du göra anmälan både till exempelvis Försäkringskassan och Afa Försäkring.

De kollektivavtalade försäkringarna kompletterar de lagstadgade allmänna, men de är fristående. Information går inte automatiskt från Försäkringskassan till Afa Försäkring. För att få ersättning enligt kollektivavtal måste den försäkrade själv anmäla, skicka kopior av läkarintyg och så vidare.

Anmäl sjukskrivning till Afa

Du kan ha rätt till ersättning från Afa vid sjukdom och olycksfall om du får ersättning från Försäkringskassan. Skicka in en anmälan om Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS, AGS-KL) så utreds frågan av Afa.

Försäkringsskydd vid hem- och distansarbete

Hur ser försäkringsskyddet vid arbetsskador ut när man arbetar på annan plats såsom till exempel hemifrån eller på distans?

SKR och Afa Försäkring har gemensamt tagit fram en film för att reda ut begreppen och tydliggöra vad som gäller. Filmens längd är 10 minuter.

Corona - vilka försäkringar gäller?

Vad gäller för coronaviruset, covid-19? Här reder Afa Försäkring ut vad som gäller för försäkringarna, rehabiliteringsstöd samt arbetsskada om man jobbar hemifrån.