KIA-systemet

KIA-systemet är kommunens webbaserade processverktyg för anmälan och hantering av tillbud, olyckor, skador och risker i arbetsmiljön.

Händelser i KIA

Medarbetare

Som medarbetare i Vindelns kommun ska du rapportera in tillbud, olyckor, skador och risker via KIA-systemet. Om du lämnar din e-postadress vid anmälan får du löpande information om vad som händer i ditt ärende. Även skyddsombudet får löpande information. Du kan även välja att vara anonym.

För att förstå hur det går till att göra en anmälan i KIA kan du titta på en kort instruktionsfilm.

Chefer

Som chef ser du vad dina medarbetare har rapporterat in och när du hanterar händelsen får medarbetaren information om det till sin e-postadress. Som chef har du även möjlighet att anmäla händelser när du är inloggad i KIA.

Skyddsombud

Som skyddsombud har du läsbehörighet i KIA över händelserna inom ditt skyddsområde. När du loggar in för första gången ombeds du att ange ett nytt lösenord. Ditt lösenord är giltigt i sex månader, sedan uppmanas du att byta lösenord.

Manual för skyddsombud

En förkortad snabbmanual är framtagen i syfte att förenkla för dig som skyddsombud. Manualen fokuserar på de områden som är aktuella för dig i ditt arbete. Komplett användarmanual finns tillgänglig när du är inloggad i KIA.

Lathund för lagledare

En förkortad snabbmanual är framtagen i syfte att förenkla för dig som lagledare. Manualen är en instruktion hur man planerar en genomgång av Checklista Arbetslag inom skola och förskola i KIA. Komplett användarmanual finns tillgänglig under knappen Hjälp när du är inloggad i KIA.

Chefsutbildning i KIA

Utbildningen tar cirka 25 minuter och riktar sig främst till chefer, men kan tillföra ett värde även för skyddsombud. Du får lära dig hur du ska hantera händelser i KIA för att bidra till en säkrare arbetsplats. Se länken Chefsutbildning i IA-systemet nedan.

KIA-appen

KIA-appen gör det möjligt att genomföra riskhanteringar med hjälp av checklistor och finns för IOS, Android and Windows Phone. Appen innehåller även en förenklad anmälan av händelser. Appen har inget offline-läge, därför krävs det att du har tillgång till internet för att kunna använda den.

Support

Support i KIA samt inloggningsuppgifter får du av HR-avdelningen.

Fakta om KIA-systemet

Afa Försäkring har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna utvecklat det webbaserade systemet KIA (Kommunernas Informationssystem Arbetsmiljö) som stöd för det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser.