Riskhantering i KIA

Förutom anmälan av händelser främjar KIA-systemet det proaktiva arbetsmiljöarbetet genom nyttjandet av checklistor för skyddsronder och riskanalyser via funktionen Riskhantering.

När man i KIA genomför en riskhantering, såsom till exempel en skyddsrond eller en riskanalys, erbjuder systemet mallar med checkpunkter som man går igenom punkt för punkt. Mallarna för skyddsrond är checklistor från Prevent.

Mallen för riskanalys ställer inga ja- och nej-frågor att ta ställning till utan är ett underlag för att lista möjliga risker i samband med till exempel planerade förändringar i verksamheten.

Manualen beskriver punkt för punkt hur man genomför en riskhantering med checkpunkter i form av en skyddsrond i KIA.

Så skapar du en åtgärd vid riskhantering

Som stöd till att förstå hur man skapar åtgärder i KIA i samband med riskhaneringar (såsom till exempel skyddsrond eller risk- och konsekvensanalys) finns en lathund som i några punkter visar hur det går till.

Ansvarig för riskhantering

Det är bara användare med rollen Chef som kan bli ansvarig för en riskhantering i KIA, och bara om de har behörighet på den aktuella enheten eller enheten över denna.

Planera en riskhantering/skyddsrond

När du skapar en riskhantering, såsom t ex en skyddsrond, i KIA planerar du först när, var och av vem riskhanteringen ska utföras. Sedan har du möjlighet att justera mallen som används vid det aktuella tillfället genom att lägga till och/eller ta bort frågor i den aktuella checklistan.

Genomföra en riskhantering/skyddsrond

När det är dags att genomföra riskhanteringen öp pnar du den i KIA-systemet, går igenom mallen tillsammans med skyddsombudet, fyller i alla punkterna samt gör en riskbedömning och en eventuell rotorsaksanalys av varje checkpunkt. Gemensamt bestämmer ni också vilka punkter som eventuellt inte är tillämpliga vid det aktuella tillfället. Se en film hur detta går till.

Genomföra en riskhantering/skyddsrond via app

KIA-appen gör det möjligt att genomföra riskhanteringar med hjälp av ovan sagda checklistor och finns för IOS, Android och Windows Phone. Den har offline-läge vilket gör det möjligt att fylla i en checklista även när du inte har kontakt med internet. Så snart du har internetuppkoppling igen, skickas checklistan automatiskt till KIA-systemet.