Förmån vid indragen sjukpenning

Om du har fått ett beslut från Försäkringskassan att de inte längre betalar sjukpenning till dig kan du ha rätt till ersättning från Afa Försäkring. Förmånen gäller dig som är anställd i kommun, landsting, region eller vissa kommunala bolag.

Anmälan

Detta behöver du bifoga till din anmälan:

  • Försäkringskassans beslut om att du inte längre kan få sjukpenning eftersom du kan arbeta med ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.
  • Läkarintyg för den aktuella perioden.

För att anmäla behöver du ha e-legitimation.

Beviljad sjukersättning

Har du blivit beviljad hel eller partiell sjukersättning ska du lämna en kopia av beslutet från Försäkringskassan till din chef för omreglering av din anställning (beslut om partiell sjukersättning) eller handläggning om avgång från tjänst (gäller beslut om hel sjukersättning).