Om corona för kommunens medarbetare

Här får du som är medarbetare inom Vindelns kommun information om vad som gäller i kommunen, svar på frågor och länkar till information från andra myndigheter. Har du frågor som inte besvaras här eller i information via länkar? Kontakta i första hand din chef.

Smittspridningen av covid-19 är pågår fortfarande i samhället. Vissa råd gäller fortfarande. Till exempel är det viktigt att vara noggrann med handhygien och att stanna hemma när du känner dig sjuk.

Fysiska möten

Digitala möten ska hållas där det är möjligt. (uppdaterat 20 december 2021)

Respektive förvaltningschef/verksamhetschef beslutar om hemarbete eller närvaro på arbetsplatsen.

Vi återgår till att arbeta på plats

De lokala riktlinjerna om hemarbete och möten på distans gäller till och med den sista februari 2022. Den sista februari görs en omprövning om riktlinjerna ska förlängas. Närmaste chef kommer att informera dig om hur återgången ska ske. 

Vindelns kommun kommer även i fortsättningen att erbjuda möjligheter till arbete hemifrån men då ska detta ske i överenskommelse med närmaste chef. Möjligheten till arbete hemifrån baseras då inte längre på pandemisituationen.

Den succesiva återgången till arbetsplatsen kommer att ske under följande förutsättningar:

  • Närmaste chef tar, efter dialog med medarbetarna, fram en planering för hur närvaro på arbetsplatsen ska ske under tiden som vi succesivt återgår till vårt normalläge. Senast 2022-03-01 ska vi vara tillbaka i normalläget, om inte annat meddelas.
  • Lunch och fika kan med fördel intas i andra lokaler än enbart personalrum. Närmaste chef skapar en planering, i dialog med medarbetarna, för hur detta ska ske.
  • Närmaste chef beslutar, efter dialog med medarbetarna, om eventuella justeringar i fika- och lunchtider om behov för detta finns.
  • Handsprit ska finnas tillgängligt för medarbetare och besökare. Använd gärna handspriten regelbundet, helst när du kommer att vara i kontakt med gemensamma kontaktytor som exempelvis kaffeautomat eller skrivare.

Tillfälliga regler om sjukskrivning gäller inte längre

Från och med 1 oktober upphör flera tillfälliga ersättningar som regeringen infört under pandemin.

Försäkringskassan, coronaviruset - det här gäller Länk till annan webbplats., innehåller information om vad som gäller för olika ersättningar.

För personal inom vård och omsorg

Region Västerbotten, Vårdhygiens rutiner för personal Länk till annan webbplats.

Egenprovtagning

Du som jobbar inom vård och omsorg, kontakta din chef som ger dig en arbetsplatskod som du ska ange på testet. Du kommer sen att få provsvaret.

Egenprovtagning för personal inom vård och omsorg Länk till annan webbplats.

Mer om egenprovtagning

Vaccination under arbetstid

Du som är medarbetare i Vindelns kommun har rätt att vaccinera dig under arbetstid, om du bokar tid nära din arbetsplats eller distansarbetsplats. Ta en dialog med närmaste chef. Du ska inte registrera frånvaro i självservice.

Viktigt för dig som chef

Har du frågor som inte besvaras här eller i information via länkar? Kontakta i första hand HR-avdelningen.

Stanna hemma om du är sjuk

Du ska alltid vara hemma om du är sjuk för att undvika att smitta andra.

Hur länge bör jag stanna hemma? Läs råd på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..