Arkiv personalnyheter

  • Kommun och politik

    Information om kriget i Ukraina

    Situationen i Ukraina har utvecklats till en mycket svår humanitär situation. Den civila befolkningen i Ukraina drabbas hårt av konflikten.
  • Omsorg och hjälp

    Visst svarar du på folkhälsoenkäten?

    Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Region Västerbotten skickar ut enkäten Hälsa på lika villkor till 21 500 personer i Västerbotten under våren2...