Artikeln publicerades 16 november 2022

Information om ny rutin kring beställningar

Beställningar från IT avdelningens befintliga varulager sker via servicedesk ärende av behörig.

Behörig är beslutsattestant eller någon annan som delegerats.

Vid delegering skicka ett mail till ekonomi@vindeln.se med följande text ”Jag delegerar befogenhet till (Förnamn Efternamn) att göra beställningar från vår IT-avdelning för verksamhet (Koddel B, verksamhetsnamn) under år 20xx”

- Vid beställning fylls obligatoriskt fält i för kontering