Artikeln publicerades 31 maj 2023

Nytt från kommunledningsgruppen

Information till dig som medarbetare i Vindelns kommun med en sammanfattning av aktuella beslut från kommunledningsgruppen 25 maj 2023.

Nya e-postsignaturer

Sedan tidigare har kanslichef via mail informerat om hur e-postsignaturerna ska se ut. Dessa kommer också att kompletteras med samiska information och även nyuppdaterad länk till turistbroschyr.

Nya bensinkort och kaffemaskiner

Nytt avtal har tecknats med OKQ8. Alla bensinkort byts ut med bättre rabatt. Berörda verksamheter kommer få nya avtal. Nytt kaffeavtal med Jobmeal är också upphanlat och dessa kommer också bytas ut.

Övergång till Office365/Teams

Som en del i vårt digitaliseringsarbete kommer Vindelns kommun succesivt övergå till Office365 som kommer implementeras på våra plattformar. Planerad övergång är tänkt att ske under hösten. Här kan ni läsa mer om övergången till 0365 >>>

Ny VUG-grupp tillsatt

En ny så kallad VUG-grupp (Verksamhetsutvecklingsgrupp) är tillsatt. Mattias Eriksson (kansli), Niklas Westman (kansli), Malin Bjurén (Kultur- och fritids, Ola Tellström (IT), Liselotte Eklund (sociala), Jenny Glaas (Miljö- och bygg), Bodil Sjödin (HR), Susanna Rajala (ekonomi) och Magnus Olofsson (skolan) har som uppdrag att arbeta med digitalisering, innovation och verksamhetsutveckling i kommunen. Konstellationen fungerar även som beredningsgrupp till Kommunledningsgruppen.

Nya ekonomisystemet drabbat av förseningar

Det nya ekonomisystemet som ska implementeras under hösten 2023 har drabbats av förseningar, men prognosen är ändå att det "tidtabellen" kommer fungera enligt plan. Nya rutiner kring fakturor håller på att ses över och nya referensnummer kommer implementeras på kostnadsställena.

Paus med Siths-kort

Arbetet med att införa så kallade Siths-kort är satt på paus i väntan på nationella direktiv.

Arbetsgrupp för Posom tillsatt

Ny arbetsgrupp för Posom är tillsatt för att se över riktlinjerna. Styrgruppen tillsammans med kanslichef och socialchef är med i arbetsgruppen.