Tjänsteresor

Kommunens mötes- och resepolicy gäller samtliga resor i tjänsten. Välj i första hand ett kommunikationssätt som inte kräver en förflyttning - ett resfritt möte.

Mötes- och resepolicy

För resor i tjänsten gäller kommunens mötes- och resepolicy. Policyn syftar till att styra hur möten genomförs samt att möten och resor i tjänsten sker i linje med de övergripande målen om miljöanpassning, trafiksäkerhet och säker arbetsmiljö samt kostnadseffektivitet.

Riktlinjerna gäller samtliga resor för Vindelns kommuns räkning som medarbetare gör i tjänsten och förtroendevalda gör i samband med politiska uppdrag, och som betalas av Vindelns kommun.

Bokning av tjänsteresor

Alla bokningar av tjänsteresor ska alltid gå via kommunens resesamordnare Anna Sandgren, telefon 0933-140 23, e-post: anna.sandgren@vindeln.se som beställer resan via kommunens upphandlade resebyrå.

Resfria möten

Vid planering av möte, välj i första hand ett kommunikationssätt som inte kräver förflyttning, till exempel dokumentdelning, telefonmöten, webb- eller videokonferens.

Bokning av kommunbil i Outlook

Kommunbilarna bokar du som en resurs via Outlook. Se den framtagna instruktionen som steg-för-steg visar hur detta går till. Behöver du hjälp, kontakta kommunvägledare Lena Forsell 0933-141 96

Elektronisk körjournal

Vindelns kommun har elektroniska körjournaler i kommunens bilar.

Den som nyttjar kommunens fordon registreras i en databas med namn, telefonnummer, e-postadress, samt användar-id. Det är närmaste chef som avgör vem som kommer att köra bil i tjänsten och därmed ska registreras i systemet.

Inloggning i ABAX

När du registrerats i systemet kommer du att få ett sms från ABAX som innehåller ett lösenord. Med det kan du logga in och se dina egna registreringar i systemet.