Arbetsrelaterad vård

Som företagshälsovård tillhandahåller Vindelns kommun ett komplett utbud av tjänster inom hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering. Vi har avtal med Feelgood. 

Endast arbetsrelaterad vård

Företagshälsovården i Vindelns kommun har i uppdrag att bedöma och komma med förslag vid skador och sjukdomar som är relaterade till arbetet. Typiskt för sådana besvär är att:

  • Det finns ett klart samband mellan individens besvär, arbetsförmåga och arbetskrav.
  • Besvären orsakas av arbetet, försämras eller misstänks ha samband med arbetet.

Annan ohälsa

Andra sjukdomar som till exempel förkylning eller andra infektionssjukdomar, ska den allmänna sjukvården ta hand om. Detta gäller även när undersökningar önskas för att spåra sjukdomar som är icke arbetsrelaterade åkommor.

  • Kroniska sjukdomar som till exempel högt blodtryck, diabetes eller andra ej arbetsrelaterade sjukdomar ska behandlas och kontrolleras av primärvården.
  • Ej arbetsrelaterade sjukdomar som behöver utredas, exempelvis med laboratorieprover och röntgen ska den allmänna sjukvården ta hand om.

Anlitande av företagshälsovård

För anlitande av företagshälsovård i Vindelns kommun gäller att den anställde kontaktar sin chef som sörjer för att rätt kompetens kopplas in i bedömningen av det enskilda ärendet.

I Vindeln har företagshälsovården sin mottagning på Häradsvägen 131.