Friskvård

I Vindelns kommun finns ett antal friskvårdande aktiviteter eller förmåner för samtliga anställda oavsett anställningsform. Syftet är att befrämja hälsa men också arbeta med att förebygga ohälsa. Det handlar om att medarbetarna ska fungera optimalt, utvecklas och må bra för att i sin tur kunna prestera i verksamheten.

Friskvårdsbidrag i Epassi

Arbetsgivaren erbjuder alla anställda skattefri personalvårdsförmån i form av motion och annan friskvård av enklare slag och mindre värde i enlighet med Skatteverkets bestämmelser. Bidraget uppgår till 1000 kronor per kalenderår.

Du kan bland annat gå på gym, yoga, jympa, spela tennis, få massage, simma eller genomföra program för viktminskning och stresshantering med stöd av hälsocoacher.

Ladda ner Epassiappen

I appen har du tillgång till alla friskvårdsaktiviteter hos Epassi och kan enkelt söka efter den aktivitet som passar dig bäst.

Du laddar ner appen i App Store Länk till annan webbplats. eller Google Play Länk till annan webbplats.. Har du inte möjlighet att ladda ner appen kan du leta upp en friskvårdsaktivitet på Epassis hemsida. Länk till annan webbplats.

Så här fungerar Epassiappen. Länk till annan webbplats. (Film 59 sek)

Undrar du över något?

Har du några frågor om friskvårdsbidraget via Epassi? Klicka här Länk till annan webbplats. för att ta del av svaren på de vanligaste frågorna.

Logga in i appen

Öppna Epassiappen och logga in med BankID. Du kan även logga in med mobiltelefonnummer eller din e-postadress. Om du väljer något av de senare alternativen kommer du få en inloggningskod skickad till dig som du anger i appen. Tänk på att du behöver ha ditt telefonnummer registrerat på ditt Epassikonto för att kunna logga in med hjälp av det.

Betala med Epassiappen på plats

Att betala via Epassiappen är enkelt och smidigt. Du genomför bara betalningen och visar det digitala kvittot i kassan på plats. Observera att kvittot endast är giltigt i 15 minuter från det att köpet är gjort, därför är det viktigt att du väntar med betalningen tills du är framme i kassan.

Betala med autogiro hos ansluten leverantör

Om du har ett autogiro sedan tidigare är det viktigt att du ser till att ditt Epassi-saldo debiteras i första hand, och att du debiteras via autogiro först efter att ditt Epassi-saldo är nyttjat. Detta fungerar på samma sätt som ett vanligt köp i Epassi med skillnaden att överskjutande belopp hanteras genom autogiro. Observera att rutinen för autogiro skiljer sig mellan olika leverantörer, och det är inte alla som kan kombinera autogiro med Epassi. Fråga din leverantör om deras rutin. Observera att leverantören måste vara ansluten till Epassi.

Betala med legitimation

Du visar din legitimation i kassan och säger att du vill betala med Epassi. Leverantören skriver in det aktuella beloppet i kassan, som sedan dras direkt från ditt friskvårdssaldo.

Om favoritleverantören inte är ansluten till Epassi

För att du ska kunna nyttja ditt friskvårdsbidrag hos en leverantör som ännu inte är ansluten till Epassi, så är det möjligt att skicka in ditt kvitto genom att klicka på Registrera ditt kvitto i inloggat läge på www.epassi.se Länk till annan webbplats.. Innan du gör det finns det dock några viktiga saker du behöver tänka på.

  1. Du kan inte få tillbaka pengar för köp gjorda hos friskvårdsleverantörer som är anslutna till Epassi. Kontrollera därför alltid om leverantören du vill gå till är ansluten till Epassi eller ej. Fråga din leverantör eller sök efter din leverantör för att se om de är anslutna. Här hittar du alla anslutna friskvårdsleverantörer Länk till annan webbplats..

  2. Det är viktigt att kvittot du vill registrera har all nödvändig information för att Epassi ska kunna godkänna det enligt Skatteverkets regler Länk till annan webbplats..

Autogiro hos ej ansluten friskvårdsleverantör

Om du har ett autogiro hos en friskvårdsleverantör som inte är ansluten till Epassi. När du redovisar kvitto på genomförda köp via autogiro är det viktigt att du redovisar både kontraktet/avtalet där det framgår vilken tjänst du köper, och ditt betalningsbevis på debiteringen via autogiro. Ett kvitto på friskvård ska avse betalning under innevarande friskvårdsår.

Logga in på webbläsaren hos Epassi

Gå till epassi.se Länk till annan webbplats.. Klicka på ”Logga in” längst upp till höger på sidan.

Du loggar enklast in med BankID. Du kan även logga in med mobiltelefonnummer eller din e-postadress. Om du väljer något av de senare alternativen kommer du få en inloggningskod skickad till dig som du anger för att slutföra inloggningen.

Friskvårdsprogram

För att nå framgång i hälso- och friskvårdsarbetet på en arbetsplats bör det fokuseras på dels att främja/utveckla resursen hälsa men också arbeta med att förebygga/förhindra ohälsa. Det handlar om att medarbetarna ska fungera optimalt, utvecklas och må bra för att i sin tur kunna prestera i verksamheten.

Olika friskvårdsinsatser avser att förbättra medarbetarnas fysiska, psykiska och sociala förutsättningar att klara arbetet samt förebygga framtida utslagning på grund av belastnings- och förslitningsskador, stress och andra brister i arbetsmiljön.

Rökfri arbetstid

Vindelns kommun vill främja hälsa och ta ansvar för alla medarbetare och medborgare som vistas i, och i närheten av kommunens lokaler och verksamheter. En policy är framtagen i syfte att vägleda medarbetarna i arbetet med att uppnå rökfri arbetstid.

Rök- och/eller snusavvänjning

Hälsocentralen i Vindeln erbjuder dig som vill sluta röka eller snusa professionellt stöd enligt en väl beprövad metod utvecklad av Margareta Pantzar och Region Västerbottens Tobaksenhet. Arbetsgivaren står för anmälningsavgiften, vilken hanteras via lönesupport som eget utlägg. Övriga kostnader står du själv för.

Simhallen

Varje anställd har möjlighet att på arbetsgivarens bekostnad simma en gång per vecka. Anteckna dig på en lista i simhallens kassa.

Gym

Concept Motion erbjuder anställda i Vindelns kommun rabatterat medlemskap för träning på Sportlife gym i Vindelgallerian. Teckna medlemsavtal på gymmet. Avtalet kan subventioneras med hjälp av friskvårdsbidraget.