Stressrelaterad ohälsa

Stress är en del av vår vardag, och något vi alla känner någon gång. Stressen är i grunden nödvändig – den hjälper oss i extra krävande situationer, och ger kroppen extra kraft och energi.

Vad är stress?

När vi ställs inför en utmaning – såväl i jobbet som privat – kan stress göra att vi fokuserar och presterar bättre. Den gör med andra ord att vi kan ge det där lilla extra när det behövs. Men om stressen pågår länge kan kroppen ta skada. Därför är det viktigt med återhämtning och vila. Stress påverkar många delar av kroppen och kan märkas på olika sätt för olika personer.

Obalans mellan belastningar och resurser

Det forskningen om stress visar är att det sällan är påfrestningar, belastningar eller hot i sig som är avgörande för vårt sätt att reagera, utan att det snarare är relationen mellan belastningarna och de resurser vi har för att hantera dem som kommer att avgöra vårt reaktionssätt.

De resurser vi behöver för att hantera ett komplicerat liv syftar till att bygga upp vår motståndskraft (fysisk kondition, sömn, vila, regelbundna matvanor, kunskap och färdigheter) men också att skapa en känsla av säkerhet och tillit, vilket för en modern människa oftast handlar om en upplevelse av kontroll, stöd från andra samt känsla av adekvata belöningar för ens ansträngningar.

Baserat på detta synsätt kan stress definieras som organismens reaktion på obalans mellan belastningar som den utsätts för och de resurser den har för att hantera dessa. (Utmattningssyndrom - Stressrelaterad psykisk ohälsa, Socialstyrelsen)

Har ni tid att prata om stress?

Att aktivt arbeta med att förebygga osund stress i arbetslivet gynnar både individen, arbetsgruppen och hela verksamheten. Och forskning visar att genom att börja prata om stress med kollegor så både mår vi bättre och känner oss mindre stressade.

Med Stressdialogen får ni stöd i att prata om vad som orsakar stress på jobbet och hur ni kan förebygga ohälsa i arbetsgruppen – det tjänar alla på!

Självskattningstest

Suntarbetsliv tillhandahåller självskattningstestet Stress och balans med vars hjälp tidiga tecken på ohälsosam stressnivå kan uppmärksammas. Testet består av nio områden med påståenden att ta ställning till. Du gör det själv och det är helt anonymt, ingen annan har tillgång till resultatet.

Testet utgår från KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale), som är framtaget av en forskargrupp på Karolinska Institutet. Testet används inom sjukvården som hjälp i utredningen av utmattningssyndrom.