Vägen till väggen

Filmerna Vägen till väggen är till för att öka kunskapen om stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet. De riktar sig till både chefer och medarbetare, men även till den som arbetar inom HR eller som fackligt förtroendevald.

Filmerna Vägen till väggen och Annas resa är en del av ett metodstöd som syftar till att öka kunskapen om stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet samt skapa samtal på arbetsplatser kring hälsofrämjande och förebyggande insatser för att förebygga sjukskrivning.

Till respektive film finns ett arbetsmaterial som gör det möjligt att utifrån filmen identifiera såväl friskfaktorer som riskfaktorer. På så sätt kan grunden till en handlingsplan för en arbetsplats tas fram.

Filmer

Vägen till väggen – Personal

Filmen är riktad till personal Länk till annan webbplats.. I filmen presenteras olika stressmoment som kan leda till att individen själv eller en kollega går ”in i väggen”. Ett problem är att personen i farozonen sällan själv är tillräckligt medveten om allvaret i situationen för att göra något åt den. Och ju längre tid som går desto svårare är det att agera. (06:30 minuter)

Vägen till väggen – Chef

Förhoppningen är att filmen Länk till annan webbplats. ska inspirera till en efterföljande diskussion om hur arbetsgivare med stöd av nyckelaktörer såsom Företagshälsovården och Försäkringskassan kan bli bättre på att tidigt förstå och möta behov med rätt insatser. (06:01 minuter)

Annas resa

Filmen Annas resa Länk till annan webbplats. är en påhittad berättelse, men många känner nog igen sig ändå. Filmen visar hur aktörer runt Anna har svårt att förstå hennes behov. För att tidigt kunna ge rätt hjälp behöver alla inblandade bli bättre – både på att samarbeta och i de erbjudna insatserna. (17:39 minuter)

Diskussionsmaterial

Syftet med detta arbetsmaterial är att inspirera till samtal om vad som kan göras på arbetsplatsen för att främja hälsa och minska risk för sjukskrivning. Som en del av ett förebyggande arbete kan grunden till en handlingsplan för en arbetsplats därmed tas fram.

Forskning om sjukfrånvaro och återgång i arbete

Skriften bygger på en genomgång av forskning om varningssignaler och beskriver hur effektiva insatser kan förebygga sjukskrivning och underlätta återgång i arbete. Resultatet från forskningsöversikten finns sammanställt som affisch för utskrift i storlek A3.

I separat dokument redovisas klickbara länkar till de källor som använts i arbetet med forskningsöversikten Arbete och sjukfrånvaro.