Ansökan om rehabstöd

Som arbetsgivare kan vi få ekonomisk ersättning från Afa Försäkring för upp till hälften av våra kostnader när någon av våra anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär.

Halva kostnaden

Ersättningen från rehabiliteringsstödet får aldrig uppgå till mer än halva totalkostnaden. Undantagsvis lämnas dock ersättning för hela arbetsgivarens kostnad om det finns en annan betalare (till exempel socialtjänsten) som betalar halva totalkostnaden.

Observera att arbetsgivaren inte kan få rehabiliteringsstöd från Afa Försäkring för utredning av rehabiliteringsbehov eller för medicinsk rehabilitering, till exempel köp av operationer för att korta väntetider.

Fullmakt

En förutsättning för att vi som arbetsgivare ska kunna göra en ansökan om rehabiliteringsstöd är att vi får fullmakt och samtycke från personen som ska genomgå rehabiliteringen.

Gör så här:

 1. Skriv ut blanketten Samtycke ansökan rehabilitering.
 2. Be om medarbetarens godkännande och underskrift.
 3. Skicka den till HR via internposten. Skanna och mejla går också bra.
 4. HR administrerar ansökan hos AFA.

Det här är rehabiliteringsstöd

En förutsättning för ersättningen är att det finns en rehabiliteringsplan för återgång i arbetet från arbetsgivaren eller Försäkringskassan. Rehabiliteringsinsatsen ska vara arbetslivsinriktad eller göras i förebyggande syfte.

Medel från AFA kan beviljas för:

 • Behandlingssamtal hos legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut
 • Rehabilitering vid missbruk och beroendebehandling
 • Övrig rehabilitering där behovet har
  • styrkts av behandlande läkare, läkare på företagshälsovård eller Försäkringskassan, och där
  • personen under åtgärden får rehabiliteringspenning, förebyggande sjukpenning eller sjukpenning från Försäkringskassan alternativt sjuklön som beviljats enligt § 28 Mom. 9 i Allmänna bestämmelser (AB) efter att Försäkringskassan dragit in sjukpenningen. Ersättning kan även lämnas för tid då arbetsgivaren betalar lön.