Försäkringskassans rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedjan innebär att medarbetarens arbetsförmåga och behov av rehabiliteringsåtgärder ska prövas inom angivna tidsintervaller.

Rehabiliteringskedjan beskriver tidsintervaller för bedömning av arbetsförmåga, som bedöms olika beroende på hur länge en medarbetare har varit sjuk. Utifrån de olika tidsintervallerna prövar Försäkringskassan personens rätt till sjukpenning.

Det är också en viktig grund för arbetsgivarens ansvar att anpassa arbetet och tydliggör olika insatser i rehabiliteringsprocessen.