Övergång till Microsoft Office365

Som en del i vårt digitaliseringsarbete kommer Vindelns kommun succesivt övergå till Office365 som kommer implemneteras på våra plattformar.

Första stegat i processen är att Teams kommer ersätta Skype som videomötesplattform för utökad funktionalitet.Arbetet med implementering kommer ske under våren, sommaren och hösten.

Varför ersätts Skype?

Skype som tjänst kommer att avslutas på grund av att tjänsten/produkten inte längre kommer erbjudas på marknaden och därmed inte uppdateras vilket gör den inaktuell i framtiden.

Varför byter Vindelns kommun till Teams?

  • Teams är en mycket mer modern plattform anpassat för nutiden.
  • Teams har en bättre och lättare användarmiljö med större funktionalitet med större digitala samarbetsmöjligheter.

Vad innebär bytet för mig som medarbetare?

  • Det innebär att framtida interna videomöten kommer genomföras i Teams i stället Skype.
  • Medarbetare får en ny programvara på respektive dator som heter Teams där digitala möten, kontakter och videosamtal sker.
  • Istället för Skype så bokas videomöten i Temas direkt i Outlook.
  • Under en övergångsperiod kommer båda appliaktionerna fungera i din dator.