Upphandling

Vindeln kommuns upphandlingar och inköp ska utföras professionellt, med verksamhet som kännetecknas av hög kompetens och god trovärdighet. En tydlig etisk hållning som främjar våra värderingar ska finnas.

Upphandlings- och inköpspolicyn Pdf, 230.2 kB., samt lagen om offentlig upphandling (LOU) och annan närliggande lagstiftning, fastslår den yttre ram som gäller vid upphandlingar för kommunens styrelser, nämnder, verksamheter och bolag.

Rutin för hantering av upphandlingar kompletterar upphandlings- och inköpspolicyn samt beskriver rollfördelning vid upphandlingar.

Direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling beskriver vilka regler som gäller vid direktupphandling, medan Dokumentation av direktupphandling är en mall som ska säkerställa att samtlig information finns för att leva upp till reglerna för dokumentation vid direktupphandlingar.