Sök hos kommunerna i Umeå-regionens (Google)

Din sökning efter "enskilt avlopp" gav 7 träffar:

Så här fungerar sökfunktionen!

Här kan du på ett enkelt sätt söka efter information som finns på Vindelns kommuns webbplats.
 
Vissa söksystem stödjer s.k. logiska operatorer (dvs. orden och, eller, inte) om man vill begränsa eller utvidga sin sökning. Det gör inte vårt söksystem. Du kan istället skriva in flera sökord, då söker systemet efter alla sökord.
 
Om du söker på ett helt begrepp, t ex internationella organisationer, kan du för att få ett bättre sökresultat använda citationstecken kring orden ”internationella organisationer”. Skriver du med citationstecken behandlas orden som ett begrepp och träffsäkerheten blir bättre.

Om du skriver samma begrepp utan citationstecken behöver inte orden vara placerade bredvid varandra i sökträffen. Det innebär att du kan få mycket onödig information som inte handlar om det du egentligen söker.
 
Sökfunktionen kan identifiera böjningar av ord (t ex: buss – bussar) och i vissa fall även synonymer.
 
Du kan också blanda ord och fraser. Söker du t ex på [medborgardemokrati "låt kreativiteten flöda"] (utan hakparanteserna) kommer alla dokument med ordet medborgardemokrati eller  frasen "låt kreativiteten flöda" med i resultatet.