Föreningsbidrag

Vindelns kommun vill stödja och stimulera idéburna föreningar och ideella organisationer så att dessa engagerar kommunens invånare och förstärker Vindelns profil som kultur- och fritidskommun.

Vindelns kommun vill med bidrag och egna arrangemang ge kommunens invånare möjlighet att ta del av ett starkt och varierande kultur- och fritidsutbud, folkbildning och arrangemang samt främja folkhälsan.

Vindelns kommun vill med bidrag till aktiviteter och projekt bidra till att nationella minoriteter och urfolket samerna ges möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.

Ansökan och föreningsregistrering

Både ansökan och årlig föreningsregistrering gör du via e-tjänster som finns längre ner på sidan. I e-tjänsterna finns också blanketter i pdf som alternativ. Börja med att göra den årliga föreningsregistreringen.

Vid ansökan om bidrag till insatser för nationella minoriteter ch urfolket samerna krävs inte alltid en föreningsregistrering. Den ansökan kan i nuläget inte heller göras via e-tjänsten utan görs direkt genom kontakt med kommunens minoritetssamordnare.

Bidragsregler

De kommunala bidragen är tänkta som hjälp till självhjälp. Bidragen ska därför endast utgöra ett stöd till föreningarnas verksamhet. Bidragen storlek är beroende av tillgängliga medel inom kommunstyrelsens ansvarsområde.


Förutsättningar för att få bidrag:

 • Föreningen ska bedriva verksamhet inriktad på kultur- och fritidsverksamhet och vara verksam inom Vindelns kommun och ha antagit stadgar.
 • Föreningen ska registrera sig hos kommunen före den 31 mars varje år.
 • Ansökan om bidrag ska göras av lokal huvudorganisation, inte sektion eller liknande.
 • Föreningen ska aktivt och kontinuerligt arbeta mot tobak, alkohol och droger, mobbing, våld och rasism samt för jämställdhet. En policy ska finnas dokumenterad och ledare och deltagare ska känna till den väl.
 • För att få bidrag till insatser för nationella minoriteter och urfolket samerna ska sökande bedriva verksamhet som gynnar nationella minoriteter i Vindelns kommun.

Följande bidrag finns att söka:

 • Aktivitetsbidrag (närvarokort ska bifogas, se längre ner på sidan)
 • Anläggningsbidrag
 • Ledarutbildningsbidrag
 • Föreningsregistrering
 • Bidrag studieförbund
 • Bidrag för samlingslokaler
 • Kulturbidrag
 • Snabbkulturbidrag
 • Bidrag till insatser för nationella minoriteter och urfolket samerna

Subventionerad taxa för hyra av kommunens lokaler och utrustning

De föreningar som inregistrerats och godkänts får subventionerad taxa vid träningsverksamhet och föreningsmöten. Vid kommersiella arrangemang subventioneras inte hyrestaxan.

Kommunens bidragsberättigade föreningar får låna viss utrustning gratis. Dessutom lånar bidragsberättigade föreningar nummerlappar, start- och målklocka och stoppur gratis.