12 oktober 2023 kl. 11.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Stark, säker, Senior

I samband med den regionala kampanjveckan ”Fall int'!”och den nationella kampanjveckan ”Balansera mera” ordnar Vindelns kommun en mässa för seniorer, Stark, Säker, Senior.

Välkommen till en trevlig och informativ eftermiddag.

Datum: Torsdag 12 oktober.
Plats: Församlingsgården, Storvägen 53, Vindeln.
Tid: Kl.11.00-16.00

Preliminärt schema för dagen

Kl.11.00 - 11.45; Möjlighet att ta del av information från de aktörer som har bord – Hälsofrämjande samordningsteamet, ViBo, Hörselskadades riksförbund, ABF, brandkåren, kyrkan, HC, biblioteket mfl.

Kl.11.45 – 12.00; Diakon – kortare föreläsning om existensiell hälsa

Kl.12.00 – 13.00; Polisen - föreläsning om ekonomisk brottslighet mot äldre och medborgarlöfte. Möjlighet till frågor på slutet.

Kl. 13.00 – 13.30; Föreläsning av dietist om matens betydelse för hälsan.

Kl. 13.30 – 13.50; Fika

Kl. 13.50 – 14.20; HRF -Hörselskadades riksförbund, föreläsning.

Kl. 14.20 – 14.50; Föreläsning av fysioterapeut om muskel- och balansstärkande träning för äldre.

Kl. 15.00 – 15.45; Dagen avslutas med yoga

Vi bjuder på intressanta föreläsningar och har bjudit in en rad intressanta utställare.
Evenemanget är gratis och vi bjuder på fika.

Utställare: VIBO, Hälsocentralen, Biblioteket, Räddningstjänsten, HRF Vindeln m.fl.