3 oktober 2024 kl. 11.00-15.00

Seniormässan Stark Säker Senior

Nu arrangerar vi åter igen en mässa för seniorer.

2023 års välbesökta mässa bjöd bland annat på Polisen som berättade om hur man skyddar sig mot att utsättas för brott och brott mot seniorer. Årets program är inte helt klart ännu men en punkt kommer att handla om krisberedskap.

Arrangemanget är ett samarbete med olika myndigheter, föreningar och organisationer under ledning av Vindelns kommuns hälsofrämjande samordningsteam.

Vill ni bidra till programmet eller ställa ut information? Maila till margaretha.ekman@vindeln.se

Boka in i kalendern redan nu! Varmt välkomna!