Välkommen till Vindeln

Vår vision 2020:

”Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor. Här skapar vi tillsammans hållbar tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam och trygg livsmiljö.”  

Personal

Personalsidor

Aktuell fråga

Vill du se en vidareutveckling av vandringsutställningen Forsarna Runt under Kulturhuvudstadsåret 2014?