Föreningar

I Vindelns kommun finns ett rikt föreningsliv. På dessa sidor hittar du information som kan vara till hjälp samt vilka föreningsbidrag kommunen kan erbjuda.

Ansök om föreningsbidrag

Genom stöd, bidrag och stipendier ger Vindelns kommun ideella föreningar möjlighet att bedriva sin verksamhet.

Under rubriken föreningsbidrag hittar ni information och regelverket för bidrag er förening kan söka.

Kontaktperson: Malin Bjurén