Hantera e-post

Du som anställd eller politiker i Vindelns kommun kan logga in på ditt e-postkonto via Outlook Web App.

Du loggar in med samma uppgifter du normalt sett använde mot kommunens server, oavsett om du är på jobbet eller någon annanstans. Du kan logga in såväl från din dator på jobbet som från den dator du har hemma.

Riktlinje för hantering av e-post

För e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar avseende hanteringen av allmän handling samt registrering, diarieföring och arkivering. Enligt Tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling allmän om den är inkommen till eller upprättad hos kommunen.