Pension

Pensionen består av olika delar. Utöver den allmänna pensionen som är den statliga pensionen som pensionsmyndigheten ansvarar för har man även rätt till en tjänstepension.

Din pension består av olika delar. Utöver den allmänna pensionen som är den statliga pensionen som pensionsmyndigheten ansvarar för har du även rätt till en tjänstepension.

KAP-KL - din tjänstepension

KAP-KL, (Kollektiv Avtalad Pension) gäller för dig som är anställd i Vindelns kommun. KAP-KL regleras i avtal mellan arbetsgivarna och fackförbunden. Avtalet ger dig ett grundskydd i form av bland annat ålderspension och efterlevandepension.

En viss del av pensionen inom KAP-KL (den så kallade avgiftsbestämda ålderspensionen) bestämmer du själv hur den ska förvaltas.

Det belopp som avsätt till din pension beräknas på din lön med början vid 21 års ålder. För 2010 och framåt rör det sig om 4,5 procent på lön upp till 30 inkomstbasbelopp. Läs mer i broschyren Det handlar om din pension.

Allmän pension

Eftersom det inte längre finns någon fast pensionsålder kommer pensionen inte automatiskt när du fyller 65 år. Du måste själv ansöka om pension hos Pensionsmyndigheten.

Inkomstpension, tilläggspension och premiepension kan du tidigast ta ut från och med den månad du fyller 61 år och garantipension tidigast från den månad du fyller 65 år. Du kommer att få ett skriftligt beslut från Pensionsmyndigheten månaden före första utbetalningsmånad.

  • Du måste ansöka senast två månader innan du vill ha din pension utbetald.
  • Har du e-legitimation kan du ansöka direkt hos Pensionsmyndigheten. Saknar du e-legitimation kan du ladda ner eller beställa blanketter via webben.
  • Du kan också beställa ansökningspaket via servicetelefonen 0771-776 776.

Tjänstepension från Vindelns kommun

Tjänstepensionen är ett tillskott till din allmänna pension och är betydelsefull för din ekonomi i framtiden. Tjänstepensionen betalas av Vindelns kommun. Den dag du blir pensionär får du tjänstepension i form av ålderspension. Ålderspensionen kan bestå av flera delar:

  • intjänad pension 1997-12-31
  • förmånsbestämd ålderspension
  • samt avgiftsbestämd ålderspension

Ansök hos din arbetsgivare senast tre månader före den tidpunkt du vill ta ut din tjänstepension.

Du har själv valt vilket försäkringsbolag som förvaltar din avgiftsbestämda pension. Vänd dig till det bolag för utbetalning av din pension. Är du osäker på vilket försäkringsbolag du valt kan du ringa Pensionsvalet AB, telefon 020-650 111

Har du frågor om din tjänstepension?

Har du frågor om din tjänstepension eller hur den betalas ut? Kontakta kommunens pensionshandläggare Anna Sandgren via e-post anna.sandgren@vindeln.se eller via telefon 0933-140 23 (internt 430 23).